Internasjonalt lederutviklingsprogram for sykepleiere

Av May Iren Bendiksen, 18.09.2015

NSF har inngått et samarbeid med International Council of Nurses (ICN) om implementering av det anerkjente lederutviklingsprogrammet «Leadership for Change» (LFC) i Norge. Programmet har fokus på å styrke sykepleieres lederskap. NSF dekker kurs- og hotellopphold. Det kan søkes NSFs kurs- og konferansestøtte til dekning av reiseutgifter.  
Les mer