Lokal fagpolitisk konferanse 2015

Av Inger Stulen, 18.09.2015

17.september arrangerte NSF i Vestfold årets lokale fagpolitiske konferanse. 35 faggruppeledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyremedlemer var samlet til en engasjerende dag med aktuelle tema

Konferansen ble åpnet av fylkesleder Lisbeth Rudlang som ble etterfulgt av sentral leder for faggruppen for intensivsykepleiere (NSFLIS) Sigbjørn Flatland. Han orienterte oss om resultatene fra en rapport laget av Analyseenteret A/S. Temaet for hans foredrag var "Mangel på spesialsykepleiere - hva gjør vi? Rapporten som tar for seg spesialsykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon og barn, viser at det er et stort behov for å rekruttere til utdanning som spesialsykepleier for å kunne dekke behovet fremover.Gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy og en del av spesialsykepleierene makter ikke å stå i stillingene til pensjonsalder blandt annet på grunn av høyt arbeidspress og tunge turnuser. En svært interessant og aktuell rapport som skapte stort engasjement hos tilhørerene. Hele rapporten kan leses her:  "ABIO ressurs"

Programmet fortsatte med Rigmor Føske Johnsen som er medlem av NSFs forbundstyre. Hun orienterte om resultatene fra rapporten "Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse og omsorgstjenestene - sykepleierenes erfaringer".  En rapport om samhandlingsreformen laget av Telemarksforskning på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund. Rapporten viser at arbeidsbelastningen på de ansatte har økt, uten at det møtes med flere ressurser eller økt kompetanse. Sykepleierene opplever at det har blitt mindre tid til hver enkelt pasient, men også at arbeidet i kommunene har blitt mer interessant og utfordrene. Et aktuelt tema som førte til gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Her kan du lese hele rapporten om samhandlingsreformens konsekvenser

Så var vi så heldige å ha besøk av nestleder i forbundstyret, Solveig Kopperstad Bratseth. Hun hadde søkelyset på en ny rapport om lokalpolitisk og administrativ samarbeidskultur og hvordan NSFs tillitsvalgte kan arbeide i lys av dette. NSF utarbeider et verktøy som kan brukes av tillitsvalgte for å lære teknikker for lettere å kunne påvirke politikere med våre saker. Hun oppfordret alle tillitsvalgte og medlemmer til å følge med på aktuelle saker i sin kommune og til å ta direkte kontakt med politikere. Også her ble det mange gode  diskusjoner og innspill fra deltakerene.

 Konferansen ble avsluttet med gruppearbeid over gitte temaer og ga gode innspill til NSF Vestfolds handlingsplan for 2016.

 

Sigbjørn Flatland, Lisbeth Rudlang og Solveig Kopperstad Bratseth