Hvordan skrive gode forskningssøknader?

Av Mona Benedicte Nordvik, 24.09.2015

Vil du vite mer om hva du kan søke om forskningsmidler på i Forskningsrådet? Vil du lære mer om å skrive forskningssøknader av sykepleiere som har lyktes med å få midler? Og hvordan få godkjenning til forskningsprosjekter av Regional etisk komité?

Gratis seminar for medlemmer i NSF. Maks. 70 deltakere. Påmeldingen skjer etter førstemann- til-mølla-prinsippet.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2639081/17036