Referat fra EULAR 2015

Av Kristine Knudsen, 28.09.2015

Kirsti Joreid, Sørlandet Sykehus

REFERAT FRA EULAR-KONGRESSEN I ROMA 2015

 

Tusen takk til FSR for bidrag til deltakelse ved Eular i år. Jeg har aldri tidligere deltatt på kongress og det var en lærerik og flott opplevelse. Kongressen var enormt stor og det var mange muligheter i forhold til valg av forelesninger.

 

Her er et lite utdrag fra noen av noen av forelesningene jeg deltok på:

 

Optimising the use of electronic information en technology in clinic an research

(B. Swanberg, Sweden):

Ved økt bruk av elektronisk informasjon og teknologi vil pasienten kunne får økt kontroll over og bli mer involvert i sin behandling. Studien la opp til at pasienten skulle sjekke egne testresultater online. Dette for å spare tid og ressurser for både for pasient og lege.

 

What is the impact of imaging on the management of rheumatoid arthritis?

(P. Emery, UK):

Tidlig diagnostisering av RA svært viktig i forhold til rask behandling av sykdommen. Ved tidlig oppstart av medikamentell behandling er sjansen større for et godt resultat.

Imaging (bildediagnostisering) er viktig i forhold til å identifisere erosjoner når røntgen er normalt. Bildediagnostisering kan også identifisere sub-klinisk inflammasjon i forhold til antall ledd for en RA diagnose. For stabile pasienter kan bildediagnostisering være viktig i forhold til vurdering av dosereduksjon.

 

From children to adults

(M. Rygg, Norway):

Prognosen for pedriatiske revmatiske sykdommer har bedret seg de siste årene grunnet moderne medikamentell behandling, særlig i forhold til fysiske plager og dødeliget. Biologiske medisiner har bedret tilstanden ved selv de alvorligste sykdomstilfellene. Det mangler imidlertid gode langtidsstudier i forhold til risiko, særlig når behandlingen starter i barndommen. Det ser ut til å være enighet om at revmatiske lidelser er mer kroniske enn tidligere antatt. For tiden gjør variasjonene i studie-design og forskjellige definisjoner det vanskelig å skaffe gode data.

Gode langtidsstudier kan øke vår fortsatt begrensede kunnskap om barn med revmatiske sykdommer.

Generelt kan det bemerkes at flere at presentasjonene er opptatt av rask diagnostisering for rask igangsetting av medikamentell behandling. Forskning viser at begrensning av sykdommen i tidlig fase gir bedre behandlingsresultat.

 

Referent: Kirsti Joreid

Revmatologisk poliklinikk, Sørlandet sykehus Kristiansand.