Referat fra EULAR 2015

Av Kristine Knudsen, 28.09.2015

Sissel Veske, Sykehuset Levanger

EULAR 2015

Med forventninger om inspirerende dager med faglig påfyll og hyggelig samvær med nære og fjerne kolleger, var jeg èn av de heldige som fikk reise for å delta på EULAR i Roma 10. – 13. juni. Jeg er svært takknemlig for økonomisk støtte fra NSF-FSR, og her kommer referat med et utdrag av mine inntrykk og kunnskapsforøkelse. Ved hjelp av Eular- "appen" kunne jeg på forhånd enklere velge ut hvilke forelesninger jeg kunne ha mest utbytte av.

Forelesningene merket Health Proffesionals var svært nyttig, da disse var bygget opp rundt et aktuelt tema, og ble belyst av ulike faggrupper, blant annet sykepleiere, i tillegg til pasienterfaringer.

 

* Hjerte-kar-risiko ved RA:

- Det forekommer hypertensjon ved 70% av RA-populasjonen.

- RA-pasienter har en gjennomsnittlig høyere BMI, grunnet forskjellige metabolske prosesser, bl.a. annen lipidprofil, sammenlignet med befolkningen forøvrig.

- Medisinenes negative effekter ved RA:

* NSAIDs: Hypertensjon(HT)

         * Methotrexate: HT

* Kortison: HT

* Cyklosporin: Øker Blodtrykket

* Biologisk: Gir en økende lipidprofil

- Inflammatorisk sykdom har en to- til femdoblet risiko for Diabetes.

Ut ifra disse opplysningene, er det viktig at vi sykepleiere informerer pasientene våre i retning av at han/hun gjøres oppmerksom på å forebygge kolesterolemi, hypertensjon og diabetes blant annet ved hjelp av livsstilsendringer. Derfor er neste oppsummerte forelesning, viktig å ta med seg:

 

* Pasientens perspektiv på sykepleieledet screening for kardiovaskulær risiko (CVD) ved RA: (Jette Primdahl, Danmark)

- 30 minutters sykepleiekonsultasjon med en revmasykepleier der det ble utført en CVD-screening samt tiltak i så måte:

- S C O R E (Systematic Coronary Risk Evaluation)–modellen ble brukt for å finne CV-risiko.

- Fastende Glucose, Triglyserider, Total-kolesterol, HDL og LDL ble sjekket.

- Vekt, høyde og blodtrykk ble målt og vaner i f.h.t. røyking, trening og alkohol ble diskutert.

- Pedagogiske tiltak basert på motiverende intervju.

 

Resultat: Sykepleieledet screening-konsultasjoner kan føre til lettelse, motivasjon og en følelse av kontroll hos pasientene. For framtidige screening-programmer for CVD blant RA-pasienter, er det viktig at screening-konsultasjonen er individualisert og tilpasset pasienten ut ifra type RA-diagnose og eventuelle komorbiditet.

 

 

* Kjønnsforskjeller ved RA.

Menn og self-management (egen-mestring) i forhold til det å leve med RA: Her ble det presentert en studie fra England, av C.A.Flurey, der  menn i alderen 32 og 72 år med sykdomsvarighet på mellom 6 og 15 år, deltok.

Resultater:

- Verre for menn enn for kvinner å takle kroppslige endringer som fysisk styrke, - «tap av manndom». Eks: Mannen/pappaen må gi opp å utføre tøff lek, `herjing` med barna.

- Verre for menn enn for kvinner å takle økonomiske og sosiale endringer: Eks: Mannen skal fremdeles hovedforsørge familien.

Større forståelse av de potensielt ulike menns behov er derfor nødvendig for å bedre kommunikasjonen mellom revmasykepleier og den mannlige pasienten, samt å informere om de tiltakene som bør prioriteres. Eksempelvis sikre god medikament compliance, viktigheten av styrketrening, tilpasning på arbeidsplassen, gruppeopplæring og behandlingsreiser.

 

Etter EULAR har jeg allerede flere ganger brukt kunnskap derfra, som utfyllende informasjon til pasienter. I tillegg er kongressen en fin måte å utveksle erfaringer med, og bli bedre kjent med kollegaer på.

Tusen takk til NSF - FSR for økonomisk bidrag!

 

Referent: Sissel Annette Rygh Veske,

Sykepleier, Revmatologisk poliklinikk,

Sykehuset Levanger, Helse-Nord-Trøndelag.