Årets sykepleier i kreftomsorg 2015

Av Synøve Revling Holm, 29.09.2015

Vi gratulerer Torunn Høivik med prisen "Årets sykepleier i kreftomsorg 2015". Prisen ble delt ut den 25/9 på Landskonferansen i Kreftsykepleie i Stavanger.

Prisen går i år til en sykepleier som har arbeidet i mange år innen kreftomsorg.

Utdannet sykepleier for vel 30 år siden og tok videreutdanning i kreftsykepleie for ca. 10 år siden.

Beskrives av kollegaer som en sykepleier med et stort engasjement, kunnskapsrik og med omsorg for alle rundt seg.

Hun holder seg faglig oppdatert. Er flink til å lete fram gode løsninger for pasienter og pårørende, og deler gjerne av sin kunnskap og erfaring med kollegaer - internt på arbeidsplassen og i hele regionen.

Hun var tidlig en pådriver for å åpne en egen samtalepoliklinikk for pasienter med kreft og deres pårørende - først som et tilbud til nydiagnostiserte pasienter, senere også oppsummeringssamtaler til pasienter som har gjennomgått kjemoterapi og strålebehandling. Her får pasientene råd og veiledning, og ikke minst anledning til å sette ord på tanker og følelser.

Årets prisvinner har et stort hjerte for barn som pårørende, og tilbyr samtaler til barn og unge – både med og uten foreldrene. Hun har også vært med på å utarbeide et eget informasjonsmateriell til barn og unge med kreftsyke foreldre. Hun er oppdatert på litteratur, og hun bidrar i stor grad til at kollegaene har fokus på barn og barns rettigheter som pårørende.

Hun har ansvar for oppfølging av pasienter som får cytostatika i tablettform. Hun har et tett samarbeid med leger, og tilbyr sykepleiekontroller og oppfølging via telefonsamtaler.

Har utarbeidet et eget sykepleiefaglig oppfølgingsprogram for pasienter med nyrekreft, som har fått bred annerkjennelse.

Prisen går i 2015 til en kreftsykepleier ved poliklinikk for kreft og blodsykdommer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Det er en stor glede for hovedstyret i Forum for kreftsykepleie å kunne gi prisen «Årets sykepleier i kreftomsorg » til Torunn Høivik.