Rekordstort opptak til master- og videreutdanning i barnesykepleie

Av Anja Hetland Smeland, 01.10.2015

 

 
På bildet: Militza Droguett, Unni Sverdrup-Thygeson, Natascha Hoedemakers, Ane Halbrendt, Turi Nestegård, Elin Hunsager Framås, Hilde Nevland, Malin Christine Brandt, Malin Engebretsen, Julie Ruud Sandberg, Marianne Mellum, Pia Bloch, Ingvild Tande, Hilde Torup Østby, Anne-Marit Larsen Vogt, Kamilla Karine Heggen, Åshild Susort, Hege Therese M. Krav. Guro Reyes Simonsen, Lisa M. Borge, Christina Øyan larsen, Marthe Østberg, leder Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad
Ikke til stede: Ifra Ibrahim Mohammed og Gry Anette Søvik
 

Inger Lucia Søjbjerg, Høgskolelektor, barnesykepleier, Fakultet for helsefag, HIOA

17. august 2015 startet 26 sykepleiere på master- eller videreutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er gledelig at så mange ønsker å videreutdanne seg som Barnesykepleiere.

Spesialisthelsetjenesten trenger spesialkompetanse på avdelinger som behandler barn, det vil si barnesykepleiere som kan ivareta de akutt/kritisk og alvorlig syke barn og deres foreldre. Ved umodenhet og akutt og/eller kritisk sykdom hos barn er tilstandene ofte komplekse og kan svinge raskt. Dette krever høy faglig kompetanse i akuttsituasjoner og evne til å foreta individuelle og helhetlige vurderinger. Barnesykepleieren må iverksette tiltak i prioritert rekkefølge, være i forkant av eventuelle komplikasjoner, revurdere situasjonen raskt og kontinuerlig tilpasse sykepleien til barnets og omsorgspersonenes behov.

Handlingskompetansen bygges opp gjennom videreutdanning og klinisk erfaring. Det er ekstra gledelig at praksis på kort varsel bidrar med ekstra praksisplasser, slik at alle studentene får mulighet til å oppnå tilstrekkelig handlingskompetanse i sykepleie til akutt og eller kritisk syke barn i alle aldre jf Rammeplanens krav.