NSFLIS Bemanningsstandard

Av Sigbjørn Flatland, 02.10.2015

NSFLIS har gjennom de siste årene hatt et prosjekt om bemanningsstandard.

På Generalforsamlingen ble resultatet lagt frem, og du kan lese rapporten "NSFLIS Bemanningsstandard for intensivsykepleie" her.

 

Prosjektgruppen har jobbet målrettet siden forrige GF, og det var med stolthet at vi kunne legge frem vår fullførte rapport. I rapporten er det lagt frem standarder som NSFLIS mener vil sikre høy intensivfaglig kvalitet og forsvarlig bemanning til pasienter i intensiv-, postoperativ- og overvåkningsenheter.

Standardene er inndelt i 3 områder: Kompetanse, bemanning og tverrprofesjonelt samarbeid. Rapporten skal spres til enhetsledere og andre interessenter, og vi håper rapporten vil være nyttig for våre medlemmer.

 

Les rapporten:

NSFLIS Bemanningsstandard for intensivsykepleie