Redaksjonsgruppen for SLAGKRAFT

Av NSF

Redaktørene bytter på ansvaret for utgivelsene.

Bladet kommer ut fire ganger i året.

Vi tar gjerne i mot forslag og innspill!

Redaktør 1 Toril Sørland

Sjukepleiar 1, Slageininga, Nordfjord sjukehus

E-post: torsorla@start.no

Redaktør 2 Solveig Audestad

Sykepleier HS2, Sunnaas sykehus

E-post: solveig.audestad@sunnaas.no

Redaktør 3 May Sørsdal

Slagsykepleier, slagenheten Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

E-post: maysrsdl@gmail.com

Web-redaktør Inger Helene Brandsar

Prosjektleder elektronisk pasientjournal, Pleie/ omsorg, Skjåk kommune

E-post: i.h.b@online.no