Fylkeskontakt Vestfold

Av NSF
Fylkeskontakten i Vestfold heter Kari Klægstad.
Hun jobber ved sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg, og kan kontaktes på e-post: kari.klegstad@siv.no