LEDERKONFERANSEN - KOMPETENT LEDELSE

Av Arne Værland, 07.10.2015

NSFs nasjonale lederkonferanse - KOMPETENT LEDELSE -  ble avholdt 24 - 25. september 2015.

Mange foredragsholdere bidro med kloke og relevante bidrag.
Vedlagt finner dere de fleste foredragsholdernes presentasjoner.