Høstens nyhetsbrev er her!

Av Cecilie Graver, 08.10.2015

Nyhetsbrev nr. 3 byr også denne gangen på ord fra leder av faggruppa, samt en kort presentasjon av to prosjekter knyttet til henholdsvis dokumentasjon og velferdsteknologi. God lesning!

I dette nyhetsbrevet har lederen av NSF faggruppe for e-helse, Elisabeth Holen-Rabbersvik, skrevet litt om utfordringer innen e-helse og fagruppens aktiviteter. I tillegg har to av våre medlemmer, Merete Lyngstad og Berglind Smaradottir, bidratt med en kort presentasjon av sine prosjekter innen henholdsvis dokumentasjon og velferdsteknologi.