Barnesykepleierstudenter ved Høgskolen i Bergen 2015

Av Bente Vederhus, 15.10.2015

Fra venstre 1. rekke står Linn Bråten-Moldestad, Melinda Kuhnle, Nina Vassnes, Therese Dupuy, Hildegunn Raniseth og Frøydis Storsæter. Andre rekke fra venstre Jeanette Midtun, Merete Benestad og Ingvild Longva.

Høgskolen i Bergen startet 17. august 2015det nye mastergradsstudiet i klinisk sykepleie i spesialisering barnesykepleie. Det er tatt opp et kull med 10 studenter. Studiet er lagt opp som fulltidsstudier over tre semestre og 90 studiepoeng som fører frem til spesialisering som barnesykepleier. Videre er det deltidsstudier over to semestre og 30 studiepoeng for fullføring av klinisk master. En håper at de fleste studentene vil fullføre til mastergrad. Studiet er et resultat av et tett samarbeid mellom praksisfeltet og høgskolen for å ivareta de kliniske utfordringer og krav til kontinuerlig fagutvikling basert på forskningsbasert kunnskapstilegnelse. Studiet er organisert med 7 emner med teoretisk og klinisk fordypning innenfor sentrale tema. På høgskolen er det tett samarbeid med de andre masterprogrammene i klinisk sykepleie, spesielt helsesøster og intensivutdanningen. Studentene begynner i praksisfeltet i løpet av første semester. De kliniske studiene utgjør 45 studiepoeng og gjennomføres på nyfødtmedisinsk avdeling, medisinske og kirurgiske barneposter og poliklinikker. Høgskolen og det kliniske barnemiljøet på Haukeland universitetssykehus gleder seg over å kunne starte det nye mastergradsstudiet.