Veiledning til bokanmelder

Av Ellen Kathrine Larsen, 15.10.2015

Tips til anmeldelse

LaH sentralt mottar og videresender bøker til lokale redaksjonskomiter.Hvis ikke anmelder kan anmelde boken, må LaH ha beskjed om dette innen to uker fra den er mottatt og boken sendes i retur.

Omtalen skal inneholde en kritisk vurdering av boken. Den skal ha et kort sammendrag av innhold og emne. Videre skal anmelder kritisk bedømme om forfatteren har behandlet bokens emne grundig og fullstendig, og dessuten vurdere framstillingen. Omtalen kan gjerne ha en kort konklusjon med forslag om hvilke lesergrupper som kan ha nytte av boken. Her følger noen punkter som kan være en rettesnor for arbeidet.

10 BUD OM FAGBOKKRITIKK

Revidert for den som anmelder fagbøker for helsesektoren, med vekt på særtrekk ved den gode kritikk.

Omtalen skal være kort og konsis. Lengden bor ikke overskride to A4 ark med dobbel linjeavstand. Omtaler vil bli forkortet og redigert av redaksjonen etter behov. 

Det utbetales ikke honorar for anmeldelse i tidsskriftet, men man får boka i gave. Det er ikke krav om at omtalen ikke skal være publisert i andre tidsskrift.