Faktureringsrutiner i NSF

Av Gunhild Brørs, 16.10.2015

Fra og med 2015 er det nye faktureringsrutiner for faggruppene i NSF.

Fakturarutinene blir som følger: 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal utmelding skje innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Husk at du har mulighet til å aktivere e-faktura i nettbanken din!!