Etablering av lokal faggruppe for Sykepleieledere

Av Ragne S.T. Quinteros, 16.10.2015

Det er etablert egen lokal faggruppe for Sykepleieledere i Vest Agder.
Du finner nytt fra lokalgruppa på NSFs hjemmeside: Faggrupper/Sykepleieledere/Lokalgrupper/Vest-Agder. 
Vil du bli medlem? Gå til Faggrupper/Sykepleieledere - "Bli medlem av faggruppen". Velkommen!

På årsmøte 7 oktober 2015 ble det valgt eget styre der Birgitte Engestøl ble valgt til leder.  
Årsmøtet har vedtatt følgende satsningsområder: - rekruttering til faggruppa, nettverksbygging og sykepleiefaglig ledelse.