Styret i NSF SLAG

Av NSF

Leder

Marita Lysstad Bjerke
Seniorrådgiver

Fylkesmannen i Nordland


Nestleder

Åshild Vikan

Slagsykepleier / psykiatrisk sykepleier

Mork rehabiliteringssenter

Helse Møre og Romsdal HMR


Kasserer

Jane Kristin Lund

Slagsykepleier / geriatrisk sykepleier

Indremedisinsk avdeling

Sykehuset Innlandet HF Tynset


Styremedlem 1 og medlemsservice

Mats Storvold Olsen

Slagsykepleier

Avdeling for hjerneslag

St Olavs Hospital

 

Styremedlem 2

Maren Hovde Sandviken

Slagsykepleier

Nevrologisk avdeling

Sykehuset Østfold Kalnes

 

Webansvarlig

Inger Helene Brandsar

Avdelingsleiar

Lom og Skjåk tildelingskontor

 

Redaktør 

Gunnhild Vege Sørbø

Seksjon for nevrologisk rehabilitering

Akershus Universitetssykehus HF