Fylkeskontakt Nordland

Av NSF
Fylkeskontakten i Nordland er Marita Lystad Bjerke
 
 

Hun jobber på nevrologisk avdeling NLSH, og kan kontaktes på e-post.

E-post: marita.lystad.bjerke@nlsh.no