Den gylne penn

Av Kristin Sofie Waldum-Grevbo, 23.09.2019

Ida Gransmo Uvdal fikk prisen "Den gylne penn" på helsesykepleierkongressen i Bodø 2019.

 

 

 

Kriterier for "Den gylne penn":
Har gjort seg spesielt bemerket ved å profilere og formidle helsesykepleierfaget på en positiv måte.  Må være medlem av LaH NSF.

Forslag sendes innen 1. juni til lah@nsf.no
LaH-styret vurderer innsendte forslag og avgjør hvem som får prisen.
Les begrunnelsene for prisene under ved å trykke på linken for det aktuelle året.

2019 Ida Gransmo Uvdal
2018 Ida Sunneva Grotle
2017 Ann Heidi Skjørseter