Tegnehanne forklarer likelønnsgapet

Av NSF, 20.10.2015

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker økt verdsetting av de kvinnedominerte velferdsyrkene. I forbindelse med Equal Pay Day 21. oktober har Tegnehanne laget en tegneseriestripe om likelønnsgapet.

 

Kvinnedominerte utdanningsgruppers årslønn er 80 prosent av tilsvarende mannsdominerte gruppers lønn. Det betyr at 21. oktober har vi jobbet 80 prosent av året, og jobber derfor resten av året «gratis». 21. oktober markerer NSF Equal Pay Day, for å sette søkelys på likelønnsgapet som fortsatt er på 20 prosent.

– Vi ønsker å rette søkelyset på verdsettingsdiskrimineringen som fortsatt er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Klikk her for å følge Equal Pay Day på Facebook.

Her kan du lese mer om likelønn på nsf.no