21.oktober er "Equal pay day"!

Av Inger Stulen, 21.10.2015

Les fylkesleders innlegg i avisene

Kvinnene legger ned arbeidet

Fra i dag, 21.10, jobber våre medlemmer, lærere, sykepleiere, barnehagelærere, helsesøstre med flere gratis ut resten av året. Høres det helt usannsynlig ut? Det burde være det, men realiteten er en annen. Gapet mellom hva kvinner og menn tjener minsker ikke. Fortsatt tjener en ansatt i kvinnedominerte yrker i gjennomsnitt 85 øre for hver krone en ansatt i et mannsdominert yrke tjener. For våre grupper med høyere utdanning, er gapet enda større.

Derfor: Hadde vi tatt likelønn på alvor, ville våre medlemmer fra i dag kunne lagt ned arbeidet og gått hjem og tatt fri resten av året. Konsekvensen tør vi ikke å tenke på. Men likevel velger vi å la urettferdigheten fortsette.Verden over arrangeres «Equal Pay Day» for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Selv paven har reagert på mangel på likelønn. Unio har valgt å markere «Equal Pay Day» 21. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber uten lønn – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning. Likelønn i Norge strekker seg lengre enn lik lønn for likt arbeid. De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstigen. Og lærerne som treffes på lærerværelset kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent samme lønn. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor. Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet. Og det selv om det er tverrpolitisk enighet om at Norge står foran store utfordringer når det gjelder fremtidig yrkesdeltakelse, og at utfordringene med rekruttering til helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren (der de kvinnelige ansatte dominerer) er store. Det innrømmes også at lønn er det viktigste for å lokke de unge til å utdanne seg til disse yrkene. Og aller helst skulle vi sett flere menn i barnehagene, på skolene og helseinstitusjonene. Skal politikerne klare å nå sitt mål om å rekruttere kompetanse til offentlig sektor og opprettholde kvaliteten, er lønn et viktig virkemiddel.

Et lønnsgap mellom privat og offentlig sektor som i beste fall står på stedet hvil, vil ikke friste morgendagens arbeidstakere. I 2003 tjente en ansatt i offentlig sektor med høyere utdanning (mer enn fire år), cirka 130.000 kroner mindre enn en med tilsvarende lang utdanning i privat sektor. I 2013 hadde dette gapet økt til 187.000 kroner. Politikerne sitter med nøkkelen, men forsøker å unndra seg ansvaret.