Restpott prosjektmidler til fagutviklingsprosjekt

Av May Iren Bendiksen, 27.10.2015

I NSFs budsjett settes det årlig av midler øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.Det er nå en restpott for 2015 som kan søkes på innen 1.12.15. Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppa i minimum 2 år.  Medlemmer av FSRH som ønsker å søke må først anbefales og  prioriteres av styret i FSRH. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjenese. Kontaktadresse ved ønske om å søke - may.bendiksen@hotmail.com.