NSFs LANDSGRUPPE AV SYKEPLEIELEDERE

Av Sigrid Karin Tvedt, 28.10.2015

Mitt navn er Elinor Grøthe og jeg sitter i sentralstyret for NSF LSL som kasserer. Jeg er gjenvalgt som leder av lokalt fagforum i Buskerud og gjenvalgt som representant for faggruppene i fylkesstyret i Buskerud. Vil her gi en kort informasjon om faggruppen for ledere LSL.

Historie

 • Stiftet i 1967 i Kristiansund under navnet «Oversykepleiergruppen i

            Norsk sykepleierforbund»

 • Hovedfokus; bidra til videreutvikling av lederrollen
 • NSFLSL har 807 ledermedlemmer på landsbasis pr 26.10.15 (40 ledermedlemmer i Buskerud)
 • NSF LSL har 5 lokale faggrupper av LSL, Oppland, Vestfold, Rogaland, Vest Agder og Møre og Romsdal.
 • Fra og med august 2013 utgir NSFLSL et eget tidsskrift «Ledelse»

 

Hva er LSL

 • NSFLSL ønsker å være en landsomfattende gruppe som støtter NSF sentralt til å være pådriver for å bedre sykepleieledernes situasjon.
 • NSFLSL er en høringsinstans for NSF sentralt som aktivt arbeider for å påvirke sykepleieledernes hverdag vedrørende lønns- og arbeidsvilkår
 • NSFLSL ønsker å skape et nettverk av sykepleieledere som kan utveksle kunnskap og erfaringer
 • NSFLSL er medlem av LNN (Leder Netværket i Norden),en sammenslutning av de nordiske organisasjoner for sykepleieledelse som arrangerer seminar annethvert år
 • NSFLSL arrangerer seminarer der du får redusert kursavgift ved å være medlem i NSFLSL
 • NSFLSL har innført studiestipend og reisestipend som du kan søke på etter å ha vært medlem i ett år.
 • NSFLSL inviterer deg som sykepleieleder til å ta direkte kontakt med oss i styret, sende innlegg til våre nettsider/fagblad eller invitere til debatt

 

https://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/sykepleieledere

 

Vi ønsker flere ledere velkommen som medlem i NSF LSL og opprettelse av lokal faggruppe i Buskerud er ønskelig. Så ta kontakt med undertegnede for mer informasjon og jeg møter gjerne på møter i forbindelse med oppstart av en lokal faggruppe for LSL.

 

MVH

Elinor Grøthe 99243266/ egro@vestreviken.no