Styret i FGØS 2019-2021

Av Charlotte Bakken Heltne, 28.10.2015

Styreleder
Mona Benedicte Nordvik
Haukeland Universitetssykehus
Mobil: 40870307

Nestleder
Elisabeth Bakke Lester
Ullevål Universitetssykehus

Styremedlemmer
Charlotte Bakken Heltne
Ålesund sykehus

Liva Steinberga
Universitetssykehuset Nord-Norge

Ingunn Tveit
Stavanger Universitetssykehus

Julie Ruud Flordalen
Oslo Universitetssykehus

Varamedlemmer
Veronica Folland
Molde sykehus

Hege Torunn Hvalen
Betanien Hospital