Hvordan kan praksisrettet opplæring øke fullføringen?

Av Bjørg Ranang, 03.11.2015

Konferanse var 14. og 15. mars 2016.

Foredragene ligger som vedlegg på denne siden

 

Denne gang har styret valgt å fokusere på praksisretting for at eleven skal klare å fullføre utdanningen.