Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

Av Kristine Knudsen, 04.11.2015

Av Hege Svean Koksvik, St. Olav

Foredrag holdt under lederseminaret på Gardermoen 22. oktober 2015