Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

Av Kristine Knudsen, 05.11.2015

av Ellen Moholt, Diakonhjemmet sykehus

Presentert 22. oktober på NSF-FSR lederseminar, Gardermoen.