Kjøreplan for landsmøtet 2015

Av NSF, 12.11.2015

Dagsorden for NSFs landsmøte ligger under Landsmøtesakene som sak 1f. Tidsplanen vil endres underveis. Se oppdatert dagsorden.