Medlemsbrev

Av Linda Lavik, 05.11.2015

Høsten er her- og NSF Buskerud sender ut brev til medlemmene der du kan finne fagtilbud og annen interessant informasjon. Vi inviterer til fylkesmedlemsmøte 9. desember med Finn Nortvedt.

Det er allerede mange påmeldte til fylkesmedlemsmøte i desember, så vil du være med, må du melde deg på fort.

Vi har invitert til julemøte for pensjonister mandag 30. november. For første gang i historien skal NSF dele ut hedersmerke for de som har vært medlem i 50 år. Vi har invitert 50 års jubilantene til dette julemøte, men det er veldig populært. Det er mulig vi må lage et alternativ for de som evt ikke får plass den 30. november. Vi er veldig glad for at så mange melder seg på!

Neste uke er det klart for Landsmøte i Norsk Sykepleierforbund. Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds øverste myndighet, og avholdes hvert fjerde år innen utgangen av november måned.

Landsmøtet velger blant annet forbundets ledelse: forbundsstyret med forbundsleder, to nestledere, seks styremedlemmer og seks varamedlemmer. Nominasjonskomiteens innstilling ligger på nettsiden til NSF.

NSF Buskerud har foreslått kandidater til mange viktige posisjoner; Siri Meyer er foreslått som forbundsstyremedlem, Solveig Berit Ask er foreslått til Rådet for sykepleieetikk, Line Spiten er foreslått til nominasjonskomiteen, Espen Bjørkenes er foreslått til kontrollutvalget, og vi har foreslått Karen Bjøro til nestledervervene. Karen Bjøro er ikke fra Buskerud, men hun har gjort en sterk innsats for sykepleiefaget som 2. nestleder den siste LM-perioden. Vi er stolt over at disse er villige til å gå inn i viktige verv i organisasjonen. Begrunnelse for forslagene ligger på nettsiden til NSFhttps://www.nsf.no/landsmotet/nominasjoner/kandidater?p_document_id=2250940&p_dimension_id=554485

Landsmøtet skal vedta budsjettrammer og strategiske prioriteringer for kommende periode. Det er landsmøtets oppgave å fastlegge NSFs overordnede prinsipper og politikk - som er styrende for forbundet både i prioriterte saker og i virksomheten generelt.

Det er rundt 150 valgte delegater fra hele landet som skal delta. NSF Buskerud har 9 delegater som ble valgt på fylkesmøtet i mars. De som deltar fra Buskerud er:

 • Delegasjonsleder Linda Lavik (fylkesleder i NSF Buskerud)
 • Gunn Kjersti Westerlund (avd.spl ved Drammen sykehus og fylkesstyremedlem)
 • Siri E. Meyer (høgskolelærer ved HIBU og fylkesstyremedlem)
 • Heidi Neverdal Haugen (hovedtillitsvalgt ved Ringerike sykehus)
 • Tom Frost(hovedtillitsvalgt ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken og fylkesstyremedlem)
 • Line Spiten (foretakstillitsvalgt i Vestre Viken)
 • Sølvi Bergerud (hovedtillitsvalgt i Ringerike kommune)
 • Espen Bjørkenes (hovedtillitsvalgt Drammen sykehus)
 • Live Gusfre (hovedtillitsvalgt Drammen sykehus og fylkesstyremedlem)
 • Kristine Katrud (tillitsvalgt og sykepleier i Drammen kommune)
 • Hege Bye-Lærum(sykepleier ved operasjonsavdelingen ved Drammen sykehus) 1.vara og dermed også møtende deltaker

 

Buskerud-delegasjonen har forberedt seg godt og er klare for 5 intensive dager med diskusjoner, innlegg og valg til det beste for medlemmene i Buskerud og Vestre Viken.

 

Det er mulighet til å følge landsmøte via streaming på NSF sine nettsider. Gå inn på www.nsf.no/lm2015  her vil dere finne mer informasjon om saker og valg.