Følger opp "Heltidserklæringen"

Av NSF, 06.11.2015

I september lanserte NSF, Fagforbundet, Delta og KS et nytt og sterkere samarbeid for heltidskultur gjennom Heltidserklæringen 2015. Som et ledd i dette arrangerer KS Agenda et todagers seminar med tema heltidskultur. 

Målet er å vekke nysgjerrighet, dele erfaringer og bidra til å skape endrede holdninger og praksis i retning mer heltid.

NSF oppfordrer lokale tillitsvalgte og representanter fra fylkeskontorene til å melde seg på seminaret og på den måten være aktører i dette arbeidet.

Seminar arrangeres 9. og 10. desember i KS Agenda Møtesenter, Oslo

Målet med konferansen er å sette temaet på dagsorden både nasjonalt, regionalt og lokalt hos politikere, kommunens ledelse og tillitsvalgt fra de berørte organisasjonene. Det inviteres til en nasjonal dugnad der man sammen prøver å finne fram til hvilke grep som må tas for å øke andelen heltidsstillinger i kommunene.

Program og påmelding her