Nominasjonskomiteen er valgt

Av NSF, 11.11.2015

Irene Kronkvist er valgt til leder av nominasjonskomiteen også for neste fireårsperiode. Hun fikk 136 stemmer, av totalt 177 stemmeberettigede. Det var avgitt 41 blanke stemmer.

Resten av nominasjonskomiteen som ble valgt inn, er:

Edit Margrete Blåsternes:    167 stemmer

Hanne Marit Bergland    165 stemmer

Kirsten Helen Harstad    163 stemmer

Rita Heidi Standal    157 stemmer

Line Spiten      154 stemmer

Gunhild Grythe    107 stemmer

 

Varamedlemmer er:

1. Vara  Turid Gudim Aune  

2. Vara  Bjørg Ø. Teige Henriksen  

3. Vara  Anne Berit Lund  

4. Vara  Sigrunn Øygarden Gundersen  

5. Vara  Heidi Helene Stykket  

6. Vara  Karin Solfeldt