Kontrollutvalget er valgt

Av NSF, 11.11.2015

Tord Kjesbu er valgt til leder av kontrollutvalget, med 176 av 177 stemmer. 

Av 177 stemmeberettigede ble følgende stemmer avgitt for resten av utvalget. 

Tom Rune Bratlien    131 stemmer

Brit Bø    108 stemmer

Ragnhild Maalen Bugge  103 stemmer

 

Varamedlemmer ble:

1. Vara Stein Åsmund Teppen  

2. Vara Bodil Runde 

3. Vara Jan-Thore Lockertsen  

4. Vara Bjørg Synøve Nicolaisen