Forbundsledelsen gjenvalgt

Av NSF, 12.11.2015

NSFs forbundsledelse ble gjenvalgt på landsmøtet 12. november. 

Eli Gunhild By (52) ble første gang valgt som forbundsleder for fire år ved landsmøtet i 2011, og på landsmøtet 12. november ble hun gjenvalgt uten motkandidat. Fra tidligere har By blant annet vært fylkesleder i NSF Oslo og hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Radiumhospitalet. Les mer om valget av Eli Gunhild By her.

Solveig Kopperstad Bratseth (57) og Karen Louise Bjøro (64) ble gjenvalgt som henholdsvis nestleder og ennen nestleder.

Bratseth ble første gang valgt som nestleder for fire år ved landsmøtet i 2011. Bratseth er nestleder i både NSF og Unio. Bratseth ble foreslått av fylkesstyret i NSF Sør-Trøndelag. Hun ble valgt med 104 stemmer.

Også Karen Louise Bjøro ble gjenvagt som annen nestleder til den kommende landsmøteperioden. Hun ble valgt med 95 stemmer.

Følgende ble valgt som forbundsstyremedlemmer:

 • Torbjørn Solberg  174 stemmer
 • Lill Sverresdatter Larsen  170 stemmer
 • Silje Naustvik  156 stemmer
 • Kai Øivind Brenden  118 stemmer
 • Anne Margrethe Haukås  101 stemmer
 • Kirsten Brubakk  98 stemmer
 • Marianne Sæhle (vara)

Disse ble valgt som varamedlemmer:

 • Rigmor Føske Johnsen
 • Malin Bergseth 
 • Siri Elisabeth Meyer
 • Toril O. Fjørtoft 
 • Stian Østbakken Ravn Aasoldsen