Ny styresammensetning

Norsk selskap har fått ny styresammensetning fra 19. november 2015.

Edith Roth Gjevjon går av som faggruppeleder fra 1. desember. Hun begynner i en bistilling i Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk sykepleierforbund og kan derfor ikke ha verv i organisasjonen samtidig. Styret har konstituert Ingrid Ruud Knutsen til ny leder. Nestleder er Trude Haugland. Edel J. Svendsen går inn som fast medlem i styret. Styret i Norsk selskap for sykepleieforskning NSF består da av følgende personer:

Ingrid Ruud Knutsen, førsteamanuensis ved HiOA, postdoktor ved Avdeling for sykepleieviteskap, Universitetet i Oslo

Trude Haugland, førsteamanuensis ved Høyskolen Diakonova

Heidi Jerpseth, stipendiat ved HiOA

Mari Wolff Skaalvik, førstemanuensis og prodekan for utdanning ved institutt for helse- og omsorgsfagfag ved Universitetet i Tromsø

Anne-Margrete Støback, førstelektor ved nstitutt for helse- og omsorgsfagfag ved Universitetet i Tromsø

Edel J. Svendsen, stipendiat ved Avdeling for sykepleieviteskap, Universitetet i Oslo

Vara er Bente Hamnes, seksjonslederog forsker ved Revmatismesykehuset, Lillehammer.