Landsmøtet 9.-13.november 2015

Av Inger Stulen, 20.11.2015

Landsmøtet 2015 er over og mange viktige vedtak er fattet.

Les delegasjonsleder Thina Alice Andersen - Lunds oppsummering

Uke 46 avholdt NSF sitt landsmøte fra 9/11-13/11-15.

Deltakerne var stemt inn på Fylkesmøtet i mars. Vestfold deltok med 7 delegater med stemmerett, samt en varadelegat.

Før landsmøtet hadde delegatene lest igjennom veldig mange sakspapirer til sakene som skulle behandles, og det var avholdt et par samlinger hvor vi hadde tid til å diskutere sakene og forslagene til vedtak som forbundsstyret hadde foreslått.

Det ble også avholdt en Hovedtillitsvalg samling i Larvik i slutten av oktober, hvor landsmøte delegasjonen fikk delta, og avholde et ”minilandsmøte”, det var en verdifull erfaring.

 

Dagene på landsmøtet var lange, og det ble alltid lagt inn en økt på kveldstid for å komme i mål med ”dagens saker”. Dette er ikke rart da man blir så engasjert og det kommer så mange kloke og gode innspill som får alle delegater til å måtte tenke en gang til på hva slags vedtak landsmøtet egentlig bør fatte for de neste fire årene. Saker som engasjerte stort handler bl.a. om bemanningsnorm og kjønnsnøytrale stillingstitler(sak4), likelønn, nasjonal rekrutteringsplan og fremtidens sykepleierutdanning (sak 3), frikjøpte nestledere kontra økte administrative ressurser på fylkeskontorene (sak5), mange forslag til vedtektsendringer (sak 17), og masse gode innspill til hovedmål, innsatsområder, og prinsipprogram. Sak 8 var ”Vestfold sin sak”. Her handlet det om å kunne la lokale faggruppeledere få søke på fagkursmidler på lik linje med tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Dette ble vedtatt sammen med Østfold sitt forslag om å også innlemme fylkesstyremedlemmer til og med 1.vara. Det ble også vedtatt 2 politiske uttalelser som skal komme fra NSF sentralt, dette omhandler flyktningekrisen og ”Likestilling i revers”, disse anbefales lest.

Alt som ble vedtatt skal nå forbundsstyret jobbe videre med kommende periode, alt etter som hvor fort det effektueres.

 

Alle saken og vedtak finner du på ww.nsf.no, logg inn med medlemsnummer, klikk på ikonet Landsmøtet 2015, velg så ”Landsmøtet er over” og klikk på link ”sakspapirer og vedtak”.

 

Det var god stemning og svært god arbeidsmoral i delegasjonen, noe som førte til at det på slutten av en lang uke var stor stemning fra de fleste om å få oppleve dette igjen om fire år. Vi må også få oppfordre alle andre som har et engasjement og ønsker å bidra til hva NSF skal mene fremmover, og kunne medvirke til hvem som skal styre organisasjonen vår videre, til å stille til valg som landsmøte delegat i 2019. Det er vel verdt det!

 

Det kan også nevnes at helsepolitisk dag, hvor bl.a. Bent Høie, Audun Lysbakken og Kjersti Toppe var med i en helsepolitisk debatt, samt en åpningstale fra Statsminister Erna Solberg var veldig inspirerende.

 

De som reiste på landsmøtet var Randi Askjer, som jobber hos fylkesmannen, hun er også fylkesstyremedlem. Kari Merete Saltvik, som er hovedtillitsvalgt på SIV samt fylkesstyremedlem. Lise Nordahl, til daglig er også hun hovedtillitsvalgt på SIV. Camilla Botne som er hovedtillitsvalgt og spesialsykepleier i Stokke kommune. Margareth Horn som er 1.vara til fylkesstyret og til daglig jobber ved AMK. Siri Unn Ekblad Hvål som jobber i hjemmetjenesten i Holmestrand kommune. Mona Klausen som er gruppesykepleier/spesialsykepleier i Tønsberg kommune var en eminent 1. vara til landsmøte delegasjonen, og sørget for at alle hadde det bra tross lange økter. Og undertegnede som brått ble delegasjonsleder og til daglig jobber som rådgiver ved SIV.

Thina Alice Andersen-Lund