SPoR verveaksjon

Av Espen Gade Rolland, 30.04.2016

Bli medlem i SPoR!!

Send sms med kode: SPoR til nr 02409

Eller ta kontakt med medlemsansvarlig i SPoR Torfrid Johansen: torfrid.johansen@hotmail.com

Meld deg inn før 1. september 2016 kan DU vinne deltakelse til SPoR`s ruskonferanse i Trondheim 17 og november inklusive reise og oppholdsutgifter.  

SPoR er Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere med interesse og faglig engasjement innen psykisk helse og rus, på alle nivå av helsetjenestene og offentlig og privat.

Medlemsfordeler:

  • Eget fagblad
  • Delta på skrivekurs
  • Reduserte priser på konferanser i regi av SPoR
  • Tilgang til et nettverk av faglig engasjerte sykepleiere
  • Lokale arrangement
  • Fagpolitisk påvirkning
  • Stipender: F.eks: Fagutviklingsmidler via Sentralt forum, Marie Lysnes stipend.
  • 50 % rabatt på abonnement på bladet Psykisk helse.

Se mer om faggruppen: https://www.nsf.no/om-faggruppen/artikkelliste/1212317