Faktureringsrutiner for faggruppekontigent

Av Marie Furuholmen Raastad, 26.11.2015

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

Dersom du som medlem ønsker å melde seg ut av faggruppen, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31/12 for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår. Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

Innmelding i faggruppen etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.