Medlemskontingent NSFFH 2016

Av Jorunn Kari Kleiva, 26.11.2015

Faktura for medlemskontingent for NSFFH 2016 ble i dag sendt ut til deg som er medlem i faggruppen.

Forfallsdata er 25.01.16.

 

Informasjon fra NSF:

FAKTURERINGSRUTINER FOR FAGGRUPPEKONTINGENT

 Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter. 

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

 Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

 Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.

 Innmelding i faggruppe etter 01.oktober gir gratis medlemskap ut kalenderåret.