NSFs FAGGRUPPE FOR VEILEDERE

Av Sigrid Karin Tvedt, 01.12.2015

Mitt navn er Arild Stegen og jeg sitter i sentralstyret for Norsk sykepleierforbunds faggruppe for veiledere siden 2013.  Denne faggruppen er en av de minste og teller i underkant av 200 medlemmer på landsbasis. Faggruppen har pr i dag fire lokalgrupper: Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag og Østfold.  Alle NSF-medlemmer som arbeider med, eller er interessert i veiledning kan melde seg inn hos oss

Vår visjon er: kvalitet og kompetanse på individ- og organisasjonsnivå.

Vi tror at refleksjon over egen praksis gjennomført med veiledning er nødvendig for å sikre kvalitet i faget. 

Saker vi arbeider med:

  • Å tilby et inspirerende nettverk for veiledere, blant annet gjennom lokalgruppene
  • En aktiv hjemmeside for å formidle informasjon om faggruppens arbeid og om veiledning som fag  https://www.nsf.no/faggrupper/veiledere
  • Facebookside : https://www.facebook.com/NSFs-faggruppe-for-veiledere
  • Nyhetsbrev to ganger pr år til våre medlemmer + artikler om veiledning
  • Tilbud om faglig veiledning for nyutdannede sykepleiere
  • Vi er pådrivere for at ledere og medarbeidere innen helsetjenesten skal kunne motta veiledning i arbeidstiden, med den hensikt å forebygge arbeidsrelatert stress og utbrenthet.
  • Årlig veiledningskurs for erfarne veiledere på den greske øya Lesvos  https://www.facebook.com/metochi-study-centre
  • Eget fond for forskning og fagutvikling for å stimulere utviklingsprosjekter

 

Les om dette og mye mer på vår hjemmeside:

Vi har utarbeidet en brosjyre: Veilederen – om faglig veiledning i sykepleie. http://digiblad.no/nsf/veilederen/

Vi ønsker flere med interesse for veiledning velkommen som medlem i faggruppa. Innmelding via hjemmesiden.

Opprettelse av lokal faggruppe i Buskerud er ønskelig. Ta gjerne kontakt med undertegnede for mer informasjon

 

Med vennlig hilsen

Faggruppe for veiledere

Arild Stegen, arild.stegen@drmk.no

sekretær