Innmelding i faggruppen

Av Therese Kristin Havnsund, 12.11.2019

Du kan melde deg inn i faggruppen enten via nettsidene eller SMS:

Innmelding i  faggruppen via SMS: Send melding med kodeord "gastro" til 02409.

Innmelding i faggruppen via nettsidene: Logg inn på nsf.no, gå til "Min side" og deretter til "Mitt medlemskap".

 

Medlemsfordeler:

  • Medlemsbladet "Gastroskopet" tre ganger per år.
  • Redusert deltakeravgift til Nasjonalt fagmøte på Lillehammer.
  • Redusert deltakeravgift på Nasjonalt IBD-møte.
  • Mulighet til å søke om økonomisk støtte til videreutdanninger/ masterutdanning.
  • Mulighet til å søke om kongresstøtte.
  • Mulighet til å søke om stipender.
  • Mulighet til å søke om økonomiske midler til forskning.
  • Mulighet til å delta på valg på faggruppens poster.

 

Prisen er 300kr/år og forutsetter medlemskap i NSF.

 

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

Medlemskap i NSFs faggrupper gjelder for ett kalenderår om gangen. Faktura vil bli sendt i november måned for påfølgende års kontingent.

Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av en faggruppe, skal kontingent betales for hele inneværende år. Man må melde seg ut innen 31.12. for å unngå krav/påminnelse for neste kalenderår.

Om et medlem står med restbeløp ved årets slutt, vil medlemskapet avsluttes. Kravet slettes ikke, men vil purres i henhold til NSFs øvrige regelverk.