Nordisk sygeplejeforskning blir e-tidsskrift

Styringsgruppen for Nordisk sygeplejeforskning (Nordisk sykepleieforskning) har bestemt at tidsskriftet blir e-tidsskrift fra 1. januar 2016. 

Styringsgruppen for Nordisk sygeplejeforskning (Nordisk sykepleieforskning) har bestemt at tidsskriftet blir e-tidsskrift fra 1. januar 2016. Dette betyr at medlemmer og abonnenter ikke vil få tilsendt tidsskriftet i papirform. Tilgang til tidsskriftet vil bli gitt via innlogging på våre nettsider. Detaljert informasjon om dette vil bli sendt ut før utgivelse av første nummer i 2016. Tidsskriftet vil i tillegg ta i bruk ScholarOne for håndtering av manuskripter i løpet av våren 2016.