Midlertidige endringer i fylkesstyret

Av Morten Falkenberg, 08.12.2015

Fylkesleder Lisbeth Rudlang er dessverre sykemeldt en stund fremover. Fylkesstyret valgte 7. desember Randi Askjer som fungerende fylkesleder i Lisbeths fravær.

Fylkesmøtet i mars i år valgte Thina Alice Andersen-Lund som nestleder, men hun har p.t. ikke anledning til å tre inn i vervet som fylkesleder. Forbundsstyret har behandlet denne saken, og gitt Thina anledning til å trekke seg som nestleder og tre inn i styret som ordinært styremedlem.

Deretter har styret valgt en ny nestleder i Randi Askjer. Randi trer inn i vervet som fylkesleder med umiddelbar virkning. Hun vil om ikke lenge ha sitt arbeidssted på fylkeskontoret i Tønsberg.

Styret valgte også en ny konstituert nestleder - som er Tone Woll Buer.

Midlertidig styresammensetning med kontaktinformasjon finner du her:

Adresseliste Vestfold Fylkesstyret 2015-2019 pr april 2015