Hedersnåler

Av Anne Hansen Vartdal, 16.12.2015

Torsdag 10. desember var det medlemsmøte for NSF pensjonister og uføre på Tyholmen Hotell.

 

64 engasjerte og opplagte pensjonister var samlet. Det var tid for påfyll av fag, kultur, mimring, god mat og hyggelig prat.

Tone Worren Kløcker, Folkehelserådgiver i Arendal Kommune holdt et engasjerende foredrag om hvordan de hadde jobbet fram en plan for levekår, oppvekst og folkehelse.

Merete Haslund, leder av Kirkens Bymisjon i Arendal, informerte om arbeid de har igang i Arendal og  underholdt oss med sang sammen med Hans Inge Fagervik.

Nina Duckert, HTV Grimstad Kommune, viste bilder fra "NSF på tur for Folkehelse". Turen gikk gjennom Aust- Agder  i begynnelsen av juni 2015. Målet var å treffe medlemmer, politikere, ledere og folk flest! Etterpå var det flere spreke pensjonister som meldte seg for å være med oss på tur om vi gjør det om igjen! Det planlegges lignende arrangement i starten av juni 2016. Bare å henge seg på!

Sist, men ikke minst, delte vi ut Gull- og Hedersnåler. Dette er alltid stas! Gullnåler til de som har vært medlemmer i 30 år. Det var første gang vi delte ut Hedersnåler i Aust- Agder. Dette er en forholdsvis ny ordning, og gis til de som har vært trofaste medlemmer i 50 år! 

Alle som fikk nål denne dagen er jo nå pensjonister og kan se tilbake på et langt og forhåpentlig godt og spennende yrkesliv. Det som er sikkert er at disse har vært med å forme sykepleietjenesten i regionene vår, vært kolleger og gitt inspirasjon og støtte, og ikke minst vært veiledere til utallige studenter . Vi takker og bukker for deres engasjement!