Foredragsholder 12.mai!

Av Guro Strugstad Jenssen, 17.12.2015

12.mai 2016 blir det tradisjonen tro gratis fagdag for våre medlemmer på Dampsaga kulturhus. Hovedforeleser denne gangen blir Henrik Syse, som er en svært anerkjent foredragsholder!

Henrik Preben Syse er en norsk filosof og samfunnsviter, tilknyttet PRIO (Institutt for fredsforskning, Oslo).

Han har tidligere bl.a. vært Fullbright-stipendiat i USA (1989-1991), forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråds etikkprogram (1992-1997), redaktør for tidsskriftet Tidens tegn (1998-2000), medlem av sekretariatet for Verdikommisjonen (1998-2001) og post-doc-stipendiat ved Universitetet i Oslos etikkprogram (2002-2005).
Han har vært tilknyttet PRIO som seniorforsker, dels fulltid og dels på deltid, siden 1997. Han er i dag medlem i komiteen for Nobels fredspris.

Syse var fra 2005 til 2007 leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM).
Denne gruppen arbeider med bruken av Oljefondets aksjonærrettigheter. Syses oppgave var særlig å arbeide med integreringen av etiske hensyn i dette arbeidet.


Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights.

Henrik Syse har tidligere holdt flere foredrag for NSF, og har rykte på seg for å være en inspirerende, humoristisk og spennende foredragsholder.

Vi gleder oss allerede til 12.mai!