NSF utlyser forskningsmidler til ph.d.- og postdoktorstillinger for NSF-medlemmer

Av Karianne Lehmann Grønsleth, 21.12.2015

Prosjektene skal frembringe ny kunnskap som kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen i tråd med brukernes/pasientenes, pårørende og samfunnets behov.

Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk forskningsinstitusjon med navngitte faglig og administrativt ansvarlige personer. Den faglige ansvarlige må være sykepleier med doktorgrad og medlem av NSF.

NSF utlyser midler til oppstart av nye prosjekter - ett PhD-stipend og ett postdoktorstipend innenfor temaene:

1. Tjenesteutvikling og implementering av nye praksismodeller og roller i sykepleietjenesten.

2. Utdanningsforskning – herunder utdanningsledelse og kvalitet i utdanningen (både teoretiske og praktiske studier).

 

Personene som ansettes i stipendiatstillingene må være medlemmer av NSF. For informasjon om fullstendig utlysning og krav til søknaden, se www.nsf.no (Forside-Medlemskap- Faglige fordeler – Stipend- NSFs strategiske forskningsmidler).

 

Søknadsfrist 15. februar 2016 kl. 12:00.

 

Søknad sendes som e-post til forskningsmidler@nsf.no

 

Søknader som ikke følger krav til søknaden eller sendes inn etter søknadsfristen vil bli avvist.

 

 

Frank Oterholt

Leder Sentralt Fagforum

frank.oterholt@nsf.no

Mob: +47 91 62 62 25