Utlysning: Frikjøpt verv som prosjektkoordinator

Av Karianne Lehmann Grønsleth, 21.12.2015

Se vedlagte utlysning. Frikjøp for å utføre organisasjonsarbeid innebærer at kandidaten ikke har ordinær oppsigelsesfrist og kan fratre på kort varsel.