Sosiale medier råd

Av NSF

Se tips til bruk av sosiale medier som sykepleierstudent her

NSF Student erkjenner både mulighetene og utfordringene i bruken av sosiale medier. Vi har derfor utarbeidet noen råd til deg som sykepleierstudent. Både din utdanningsinstitusjon og institusjoner du har praksisstudier i, kan gi retningslinjer for bruk av sosiale medier. Du har et selvstendig ansvar for å finne ut om slike retningslinjer finnes og forholde deg til dem.