NSF`s Faggruppe for veiledere

Av Anne Hansen Vartdal, 05.01.2016

Alle NSF-medlemmer som arbeider med, eller er interessert i veiledning kan melde seg inn i faggruppen.

 

 

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.  Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.