Retningslinjer for smertebehandling

Av NSF
Nyfødt Intensiv ved St. Olavs Hospital i Trondheim har utformet vedlagte folder til hjelp i det daglige smertelindringsarbeidet.

Presenteres her med tillatelse fra Laila Kristoffersen.