Faggruppe for veiledere – en presentasjon

Av Inger Stulen, 08.01.2016

NSF har en egen faggruppe for veiledere og her kan du lese mer om hva de arbeider med